Hodinářský slovník

Vodotesnosť

Aký je rozdiel medzi vodotesnosťou a vodoodolnosťou? Skvelá otázka.

A tu máte vysvetlenie.

Vodoodolnosť (water-resistant) je iba základná schopnosť vydržať krátke pôsobenie vody alebo vlhkosti, zatiaľ čo vodotesnosť je parameter určujúci možnosť ponorenia.

A do akej hĺbky? To sa dozviete v našej tabuľke.

Vodotěsnost

Označenie „water resistant" sa využíva pri hodinkách, ktoré sa nesmú dostať do kontaktu s vodou. Maximum pôsobiacej vody pre ne predstavuje vzdušná vlhkosť. Toto označenie spolu s označením hĺbky v metroch alebo tlaku v atmosférach (atm) sa využíva pri odolnejších hodinkách.

Vodotesnosť sa bežne udáva v troch rôznych jednotkách, tými sú metre (m), bary (bar) alebo atmosféry (atm). Spoločnou veličinou pre všetky tri jednotky je tlak vodného stĺpca. Pre lepšie pochopenie, 1 meter vodného stĺpca odpovedá tlaku 0,1 baru alebo 0,1 atmosféry.

Všetky testy vodotesnosti hodiniek prebiehajú v laboratórnych podmienkach, je teda nutné brať výsledné údaje s drobnou rezervou. Hĺbka, do ktorej sa hodinky môžu dostať, je v skutočnosti menšia. Na hodinky totiž pôsobia vonkajšie vplyvy ako prúdiaca voda, zmena teploty alebo v najhoršom prípade mechanické poškodenie nárazom. Ak sa potápate v mori, ohrozuje ich agresívna slaná voda a chemikálie.

Vodotěsnost