123 Kurier

Objednaný produkt je doručený prostredníctvom kuriérskej služby 123 Kurier. Pokiaľ nebudete zastihnuteľní, dopravca má ďalšie 2 pokusy o doručení. Keď sa raz nedoručí, opakuje sa pokus o doručenie druhýkrát ďalší pracovný deň. Zásielka je po neúspěšnom doručení uložená u dopravcu 7 dní. Pokiaľ nie je zákazníkom dohodnutý náhradný termín pre doručenie, vracia sa zásielka po uplynutí úložnej doby späť k nám